Netwerk

Quali@work

curaVer is lid van het Zwitsers KMO-netwerk Quali@Work.

Het doel van dit verband met firma’s uit verschillende bedrijfstakken is de onderlinge uitwisseling
van ideen, opleidingen, lobbying en het doorvoeren van gemeenschappelijke projecten.

3 tot 4 keer per jaar treffen de leden zich voor het doorvoeren van gezamelijke workshops.

> Leden van Quali@work