Business Support

Oprichting en beheer van vennootschappen

U wilt een bedrijf of holding verhuizen of oprichten in Zwitserland:

 • Keuze van de geografische locatie (welk kanton past U best)
 • Zoeken naar bureau’s en industriele gebouwen
 • Bureauplanning, installatie en inbedrijfstelling
 • Recutreren van personeel
 • Aanvragen van werk- en verblijfsvergunningen
 • Persoonlijke begeleiding van Uw expatriates

Boekhouding en financiën

 • Optreden als vertrouwenspersoon en tussenpersoon in onderhandelingen
 • Financiële boekhouding en loonadministratie
 • Juridisch en fiscaal advies

Back-Office

 • Regeling van bankverkeer
 • Voeren van onderhandelingen en lobbying
 • Administratie
 • Electronische archievering via paswoordbeschermde internettoegang en browser

Management en consulting

 • Uitoefening van mandaten in raad van bestuur
 • Interim-management
 • Bedrijfsadviesering

Oplossingen op maat dankzij langjarige ervaring

Dankzij onze uitstekende internationale contacten en onze jarenlange gediversifieerde knowhow in de sector (diensten-  en industrie) beschikken wij over de ervaring om U een duurzaam en diepgaand persoonlijk contact te bieden.

curaVer GmbH
Patrick Vergult
Mellingerstrasse 2A
CH-5400 Baden

Tel. +41 (0)56 406 04 30
Fax +41 (0)56 406 04 35
info@curaver.com

SWITZERLAND
AN EXCEPTIONALLY
ATTRACTIVE
BUSINESS LOCATION

 

Verhuizen naar Zwitserland