U.S.A. Visum & Immigratie expertise

curaVer heeft een locale vertegendwoordiger in de V.S., met meer als 20 jaar ervaring, die u kan helpen en begeleiden bij het verkrijgen van een Visum of Immigratievergunning

De volgende diensten staan ter Uwer beschikking:

Immigratie visum

Het Immigratievisum laat iemand toe om de Verenigde Staten binnen te gaan als wettelijk vaste inwoner. Wettelijk vaste inwoners krijgen een Groene Kaart.

We kunnen U helpen bij het verkrijgen van volgende immigratievergunningen:

  • Immigratie via familie
  • Immigratie via werkgever
  • Immigratie als investeerder
  • Immigratie via loterijprogramma

Naturalisatie

Voor gekwalificeerde kandidaten bieden wij ook advies, assistentie en begeleiding bij het aanvragen van de amerikaanse nationailteit.

Niet immigratie visum

Een Niet-Immigratievisum geeft iemand de mogelijkheid om voor een beperkte tijd in de Verenigde Staten te verblijven, vb. toeristen, zakenlui, niet-immigratie investeerders, studenten, uitwisselingsbezoekers, tijdelijke werkers, transfers naar van buitenlands filiaal naar filiaal in de V.S., journalisten, enz.

We kunnen U helpen bij het verkrijgen van volgende visa:

  • B1 zakenvisum
  • B2 toeristenvisum
  • F1 en M1 studentenvisum
  • J1 uitwisselingsvisum
  • Tijdelijke werkvergunning (H, L, O, P, Q)
  • E1/E2 investeerdersvisum

curaVer GmbH
Patrick Vergult
Mellingerstrasse 2A
CH-5400 Baden

Tel. +41 (0)56 406 04 30
Fax +41 (0)56 406 04 35
info@curaver.com

SWITZERLAND
AN EXCEPTIONALLY
ATTRACTIVE
BUSINESS LOCATION

 

Verhuizen naar Zwitserland