Uw voordeel

Ernstig, discreet, veilig

curaVer garandeert een zorgvuldige en trouwe uitvoering van de haar toevertrouwde mandaten. Uitgangspunt hiervoor is absolute discretie en loyaal partnership.

Het Zwitsers bankgeheim maakt integraal deel uit van de totale bescherming van alle cliënt gerelateerde gegevens en strategieën.

Onze permanente aanwezigheid in Zwitserland als land van vestiging is uw persoonlijke garantie voor succes.

curaVer GmbH
Patrick Vergult
Mellingerstrasse 2A
CH-5400 Baden

Tel. +41 (0)56 406 04 30
Fax +41 (0)56 406 04 35
info@curaver.com

SWITZERLAND
AN EXCEPTIONALLY
ATTRACTIVE
BUSINESS LOCATION

 

Verhuizen naar Zwitserland