Een bedrijf oprichten in Zwitserland – De belangrijkste stappen

Veel mensen dromen ervan een bedrijf in Zwitserland op te richten omdat ze op zoek zijn naar stabiele economische en politieke raamcondities, infrastructuur van wereldklasse en een navenant aantrekkelijke lage belastingdruk, gecombineerd met ondernemersvriendelijke overheden waaruit fiscale rechtszekerheid resulteert.

Om een eigen bedrijf op te richten, moet u een aantal voorbereidingen treffen die de oprichting van een Zwitsers bedrijf überhaupt mogelijk maken.

U heeft waarschijnlijk al nagedacht over onderwerpen zoals de juiste ondernemingsvorm, btw-registratie, het businessplan, de financiering, enz. Maar de concrete uitvoering van uw plan ziet u nog niet zitten? Geen probleem, want in dit artikel geven wij u een overzicht van alle aspecten waarmee u rekening moet houden bij het oprichten van een bedrijf in Zwitserland.

Hoe richt u een bedrijf op in Zwitserland? De belangrijkste stappen

Creëer een goed fundament. Plan zorgvuldig de nodige stappen en zoek eventueel hulp bij een professional die u hierbij kan helpen.

Een goed fundament kan je als volgt leggen:

 • Bepaal een veelbelovend bedrijfsidee als uitgangspunt
 • Schrijf hiervoor een businessplan, aangevuld met een financieel plan en liquiditeitsplan
 • Kies de geschikte rechtsvorm
 • Kies de plaats waar u zich wil vestigen
  • De plaats waar u zich vestigt kan een invloed hebben op uw liquiditeitsplan omdat Zwitserland als confederale staat verschillende belastingtarieven en kostenstructuren heeft per kanton.
 • Formele oprichting van de vennootschap in de gekozen rechtsvorm
 • Regel de verzekeringen voor het bedrijf en uw werknemers en/of uzelf
 • Werk samen met een boekhoudkantoor dat digitaal werkt via een onlineplatform waarop uzelf ook toegang heeft Daardoor ontstaat voor u volgende toegevoegde waarde:
  • Dagelijks geactualiseerde boekhouding te bekijken via dashboards
  • Omwille van een hoge graad van automatisering in de boekhouding richten deze kantoren zich vooral op de klantrelatie met u en een persoonlijk en concreet advies.
  • U als ondernemer met uw noden en uitdagingen blijft in het centrum staan

Een goed bedrijfsidee als basis voor een succesvolle start

Zonder een veelbelovend bedrijfsidee is het niet mogelijk om op lange termijn een winstgevend bedrijf uit te bouwen. Daarom is het des te belangrijker dat u veel tijd investeert in de ontwikkeling van uw bedrijfsidee, inclusief de juiste positionering op de Zwitserse markt.

De combinatie van uw persoonlijke doelen met uw sterke punten en behoeften van de lokale markt is hierbij essentieel. Om uw product of dienst goed te positioneren, is het essentieel om de concurrentie en de doelgroep goed te analyseren.

Formele oprichting van uw Zwitserse vennootschap – nu wordt het concreet

Zodra u uw bedrijfsstrategie hebt uitgestippeld, kan uw plan om een bedrijf in Zwitserland op te richten concrete vorm aannemen. Een centrale vraag is de keuze van de rechtsvorm. Hier kunt u kiezen tussen verschillende modellen, die voor- en nadelen hebben, afhankelijk van de activiteit en het aantal oprichters. In dit artikel worden de 3 meest gebruikelijke rechtsvormen behandeld.

 • Eenmanszaak
 • Juridisch persoon – GmbH; equivalent met de BVBA in België of BV in Nederland
 • Juridisch persoon – AG; equivalent met de NV in België of Nederland

In Zwitserland is de eenmanszaak een mogelijke rechtsvorm. De eenmanszaak wordt opgericht door één persoon en vereist geen minimumkapitaal. Alleen wanneer de jaaromzet meer dan 100.000 CHF bedraagt, is inschrijving in het handelsregister vereist en wordt u BTW plichtig. Om schijnzelfstandigheid te bestrijden verlangt de sociale kas een strategieplan waar u kan aantonen dat u minstens drie klanten heeft. Een nadeel van de eenmanszaak is dat men persoonlijk aansprakelijk is met zijn privévermogen bij een faillissement. Voor digitale en internationale ondernemers brengt de eenmanszaakvorm verder ook nog enkele nadelen met zich mee, en daarom kunt u die beter vermijden.

De oprichting van een vennootschap (juridisch persoon) is veiliger omdat uw privévermogen beschermd blijft. Het enige financieel risico dat u heeft is het kapitaal dat u bij de oprichting investeert. Dit bent u kwijt als uw bedrijf failliet zou gaan. Onder bepaalde omstandigheden kan het aandelenkapitaal ook in materiële vaste activa worden ingebracht. In tegenstelling tot een eenmanszaak biedt een vennootschap meer belastingvoordelen en meer flexibiliteit bij de belastingplanning. Een vennootschap kan opgericht worden door een of meer personen. Als u zelf niet naar Zwitserland verhuisd heeft u een lokale directeur nodig die in Zwitserland woont en die individuele tekenbevoegdheid op het bedrijf moet hebben.

De GmbH; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de AG; naamloze vennootschap zijn de twee vormen van juridische personen en dient opgericht te worden via een notaris en vereist een inschrijving in het handelsregister. De belangrijkste verschillen tussen een AG en een GmbH zijn de volgende:

CriteriumAG
(Art. 620 ff OR)
GmbH
(Art.772 ff OR)
KapitaalvereistenMinstens CHF 100’000.00 Deelstortingen mogelijkMinstens CHF 20’000.00 Volstorting verplicht
Minimale nominale waarde aandelenCHF 0.01CHF 100.00
WaardepapierenAandelen op naamAandelen op naam
Verkoop aandelenAnoniem. Via inschrijving in het aandelenregister van het bedrijf na verkoopovereenkomst. Niet zichtbaar in het handelsregister.Openbaar. Via de notaris en inschrijving in het handelsregister. Via inschrijving in het aandelen-register van het bedrijf na verkoopovereenkomst.
AandeelhoudersZijn anoniem als ze niet zetelen in de raad van bestuurZijn openbaar zichtbaar in het handelsregister en via internet

-> Een andere; vierde vorm, is de oprichting van een filiaal van uw Belgisch of Nederlands bedrijf in Zwitserland. Meer hierover ervaart u in de volgende blog: Een filiaal oprichten in Zwitserland – De belangrijkste stappen.