Een filiaal opstarten in Zwitserland

Veel mensen dromen ervan een bedrijf in Zwitserland op te richten omdat ze op zoek zijn naar stabiele economische en politieke raamcondities, infrastructuur van wereldklasse en een navenant aantrekkelijke lage belastingdruk, gecombineerd met ondernemersvriendelijke overheden waaruit fiscale rechtszekerheid resulteert.

In het blogartikel “Een bedrijf oprichten in Zwitserland – De belangrijkste stappen” hebben we het over een eigen bedrijf oprichten in Zwitserland en de verschillende rechtsvormen. Dit artikel beschrijft een andere; vierde vorm, namelijk het opstarten van een filiaal van uw Belgisch of Nederlands bedrijf in Zwitserland. Dit kan voor u eventueel een alternatief zijn.

Wat is het verschil tussen een Zwitsers bedrijf en een Zwitsers filiaal?

Bij een Zwitsers filiaal dient er geen aandelenkapitaal volstort te worden, omdat er geen Zwitserse vennootschap (juridisch persoon) opgericht wordt. Er wordt enkel een vestiging, ook branch office genoemd soms, geregistreerd in het handelsregister via een notaris. Klinkt eenvoudig, maar de oprichting van een filiaal neemt meer tijd in beslag en duurt langer omdat de documenten voor de registratie moeten voldoen aan specifieke criteria.

Een filiaal heeft dezelfde rechten en plichten als een Zwitsers bedrijf op gebied van belastingen, BTW, boekhouding, arbeidsrecht, enz. Er moet een lokale boekhouding gevoerd worden, in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving. Deze boekhouding moet dan jaarlijks geconsolideerd worden in uw Belgische of Nederlandse boekhouding.

Als u zelf niet naar Zwitserland verhuisd heeft u een lokale directeur nodig die in Zwitserland woont en die individuele tekenbevoegdheid op het filiaal moet hebben.

De belangrijkste voordelen van een Zwitsers filiaal zijn de volgende:

  • Geen aandelenkapitaal nodig
  • Het stopzetten van een filiaal is eenvoudig en snel vergeleken met de liquidatie van een Zwitsers bedrijf. De doorlooptijd van de liquidatie van een Zwitsers bedrijf is gemiddeld 18 tot 24 maanden en is duur. Het stopzetten van een filiaal is makkelijker, duurt 2 tot 3 maand en is niet duur.

De belangrijkste nadelen van een Zwitsers filiaal zijn de volgende:

  • De meeste Zwitserse banken openen in de regel geen bankrekeningen meer voor filialen van buitenlandse bedrijven vanwege strengere compliancenormen die hen zijn opgelegd door de FINMA. Daarom kan het een lange zoektocht worden om een geschikte bankpartner te vinden. En als er een bankpartner wordt gevonden, zullen deze hoge maandelijkse bankkosten aanrekenen, variërend van 500 tot 1.000 CHF per maand.
  • De oprichting (registratie) duurt langer en is in zijn totale kost duurder
  • Het moederbedrijf blijft financieel en openbaar aansprakelijk voor de activiteiten op de Zwitserse markt en loopt zo risico’s op een markt die nog niet zo goed gekend is.

    -> Een filiaal in Zwitserland kan een eerste stap zijn om voet te zetten op de Zwitserse markt vooraleer u beslist om er een bedrijf (juridisch persoon) op te richten. Als de zaken niet succesvol lopen zoals u gehoopt had is een filiaal op korte termijn en met weinig kosten terug stopgezet.

    Vanwege de hierboven vermelde uitdaging om een geschikte bankpartner te vinden, is het oprichten van een filiaal vandaag de dag geen interessante aanpak meer.