Emigreren naar Zwitserland

Alle personen die geen Zwitsers passport bezitten, dienen een verblijfsvergunning aan te vragen om in Zwitserland te wonen.

Wanneer jij of je partner (getrouwd) een EU of EFTA paspoort bezit dan is het verkrijgen van een Zwisterse verblijfsvergunning eenvoudiger geworden, sinds het in kracht treden van de bilaterale akkoorden tussen Zwitserland en de EU.

Voor alle andere nationaliteiten zijn de opnamecriteria sterker gereglementeerd en is het verkrijgen van een Zwisterse verblijfsvergunning moeilijker, doch zeker niet onmogelijk.

curaVer biedt emigratiediensten aan voor volgende personen:

Artisten, sportvedetten en financieel onafhankelijke personen

U bent schrijver, kunstschilder, muziekster, sportvedette of u hebt een andere uitzonderlijke carriere opgebouwd.

U verwerft geen inkomen via een economische activiteit in Zwitserland en wilt zich vestigen in dit land en profiteren van een forfaitaire belasting.

Als u alle voorwaarden vervult kan u profiteren van een forfaitaire belasting onafhankelijk van uw reel inkomen en vermogen. Dit betekent dat u jaarlijks een vast bedrag aan belastingen betaald, dat gebasseerd is op uw uitgaven om in Zwitserland te leven.

Renteniers

U bent niet meer economisch actief en wenst te rentenieren in Zwisterland.

curaVer GmbH
Patrick Vergult
Mellingerstrasse 2A
CH-5400 Baden

Tel. +41 (0)56 406 04 30
Fax +41 (0)56 406 04 35
info@curaver.com

SWITZERLAND
AN EXCEPTIONALLY
ATTRACTIVE
BUSINESS LOCATION

 

Verhuizen naar Zwitserland